INTERPLAFO B.V.
Wij vernieuwen op dit moment onze website
Contact ons
INTERPLAFO B.V.
Wij vernieuwen op dit moment onze website
Contact ons
INTERPLAFO B.V.
Wij vernieuwen op dit moment onze website
Contact ons

Disclaimer Interplafo B.V.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Interplafo B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Hier staan wij, als Interplafo B.V. voor.

  Kwaliteit staat voorop

  Verzorgen het gehele project

  Denken graag met u mee

  Flexibiliteit van begin tot en met het eind

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interplafo B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Interplafo B.V.

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Interplafo B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Interplafo B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Interplafo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.interplafo.nl op deze pagina.